Đầu nối típ hàn pana 500

Đầu nối típ hàn pana 500 là một linh kiện gắn giữa cổ cong pana 500 và tip hàn
Đầu nối típ hàn pana 500 có 2 loại ren trongren ngoài

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đầu nối típ hàn pana 500”

Your email address will not be published. Required fields are marked *