Chụp sứ qq150

Chụp sứ qq150  gắn vào đầu kẹp kim qq150 để dẫn khí bảo vệ vũng hàn

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chụp sứ qq150”

Your email address will not be published. Required fields are marked *