Béc cắt plasma sg51

Bộ béc cắt plasma sg51 là gồm một điện cực và một miệng lửa gắn trên đầu súng plasma sg51
Xuất Xứ: Nhãn hiệu Black Wolf (Sói Đen)

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Béc cắt plasma sg51”

Your email address will not be published. Required fields are marked *