Béc cắt plasma P80

   Bộ Béc cắt plasma P80 bao gồm 1 điện cực và một miệng lửa bằng đồng hợp kim dùng để gắn vào đầu súng cắt plasma p80.
   Miệng lửa có đường kính lỗ thoát khí 1.3mm, 1.5mm và 1.7mm
   Xuất Xứ: Nhãn hiệu Black Wolf (Sói Đen)

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Béc cắt plasma P80”

Your email address will not be published. Required fields are marked *